Integraliteit tussen ontwerp, realisatie en exploitatie

Op dit moment zijn wij in de voorbereiding voor de start van de bouw voor zorgcentrum de Hofstee. Kenmerken: 2000m2 BVO, 24 appartementen en centrale faciliteiten.

Wij zijn benaderd om mee te denken op welke wijze het gebouw efficiënter kan worden gebouwd.

Conclusie hierbij is dat het geheel wordt gewijzigd van traditioneel metselwerk naar HSB prefab en hiermee een behoorlijke kostenbesparing kon worden gemaakt van 7,5%.

Een belangrijke voorwaarden en aspect bij dit project is de nauwe samenwerking tussen de partijen in een vroeg stadium (als bouwteam), om te beginnen het tekenwerk en detaillering en uiteraard ook de samenwerking met de installatieadviseur. Bij ons prefab bouwproces is de engineering het belangrijkste onderdeel en daarom heeft een bouwteam samenwerking dan ook onze voorkomen